ПЛУВАНЕ С ЛЕГЕНДАТА ПЕТЪР СТОЙЧЕВ- 25-И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР „СТЕФАН ПОПОВ-ЗАМОРАТА“

Плуване     01 November 2023
Автор: Anton Uzunov

ПЛУВАНЕ С ЛЕГЕНДАТА ПЕТЪР СТОЙЧЕВ- 25-И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР „СТЕФАН ПОПОВ-ЗАМОРАТА“ПЛУВАНЕ С ЛЕГЕНДАТА ПЕТЪР СТОЙЧЕВ- 25-И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР „СТЕФАН ПОПОВ-ЗАМОРАТА“ПЛУВАНЕ С ЛЕГЕНДАТА ПЕТЪР СТОЙЧЕВ- 25-И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР „СТЕФАН ПОПОВ-ЗАМОРАТА“ПЛУВАНЕ С ЛЕГЕНДАТА ПЕТЪР СТОЙЧЕВ- 25-И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР „СТЕФАН ПОПОВ-ЗАМОРАТА“ПЛУВАНЕ С ЛЕГЕНДАТА ПЕТЪР СТОЙЧЕВ- 25-И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР „СТЕФАН ПОПОВ-ЗАМОРАТА“