Джудо - Марк Христов с бронзов медол (първи от такъв ранг) от големия шлем в Тел Авив

Джудо     23 February 2023
Автор: Pavel Danev

Джудо - Марк Христов с бронзов медол (първи от такъв ранг) от големия шлем в Тел АвивДжудо - Марк Христов с бронзов медол (първи от такъв ранг) от големия шлем в Тел АвивДжудо - Марк Христов с бронзов медол (първи от такъв ранг) от големия шлем в Тел АвивДжудо - Марк Христов с бронзов медол (първи от такъв ранг) от големия шлем в Тел АвивДжудо - Марк Христов с бронзов медол (първи от такъв ранг) от големия шлем в Тел АвивДжудо - Марк Христов с бронзов медол (първи от такъв ранг) от големия шлем в Тел АвивДжудо - Марк Христов с бронзов медол (първи от такъв ранг) от големия шлем в Тел АвивДжудо - Марк Христов с бронзов медол (първи от такъв ранг) от големия шлем в Тел АвивДжудо - Марк Христов с бронзов медол (първи от такъв ранг) от големия шлем в Тел АвивДжудо - Марк Христов с бронзов медол (първи от такъв ранг) от големия шлем в Тел АвивДжудо - Марк Христов с бронзов медол (първи от такъв ранг) от големия шлем в Тел АвивДжудо - Марк Христов с бронзов медол (първи от такъв ранг) от големия шлем в Тел АвивДжудо - Марк Христов с бронзов медол (първи от такъв ранг) от големия шлем в Тел АвивДжудо - Марк Христов с бронзов медол (първи от такъв ранг) от големия шлем в Тел АвивДжудо - Марк Христов с бронзов медол (първи от такъв ранг) от големия шлем в Тел АвивДжудо - Марк Христов с бронзов медол (първи от такъв ранг) от големия шлем в Тел АвивДжудо - Марк Христов с бронзов медол (първи от такъв ранг) от големия шлем в Тел Авив