Калояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 години

Бадминтон     27 August 2022
Автор: Aleksandar Djorovic

Калояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 годиниКалояна Налбантова е Европейска шампионка по бадминтон под 19 години